sorry your browser does not support this format
HOMEAYURVEDAABOUT USPRODUCTSMARKETINGEXPORTCONTACT USPROJECTS

PRODUCTS


MEDICINES       |       MASSAGING EQUIPMENTS     |       RAW MATERIALS

Arishtas & Asavas

1 ABHAYARISHTAM
2 Amrutharishtam
3 ARAGWADHARISHTAM
4 ASHOKARISHTAM
5 ASWAGANDHARISHTAM
6 AYASKRITHI
7 BALARISHTAM
8 DANTHYARISHTAM
9 DASAMOOLARISHTAM
10 DEVADARVIARISHTAM
11 DHANWANTHARARISHTAM
12 DHATRIARISHTAM
13 DRAKSHARISHTAM
14 DURALABHARISHTAM
15 JEERAKARISHTAM
16 KHADIRARISHTAM
17 KUTAJARISHTAM

18 MOOLAKADIARISHTAM
19 MRIDWIKARISHTAM
20 MUSTHARISHTAM
21 PARPATAKARISHTAM
22 PARTHADYARISHTAM
23 ROHITAKARISHTAM
24 SARASWATHARISHTAM
25 SIRISHARISHTAM
26 SUDARSHANARISHTAM
27 THAKRARISHTAM
28 VASARISHTAM
29 AHIBHENASAVAM
30 ARAVINDASAVAM
31 CHANDANASAVAM
32 CHAVIKASAVAM
33 CHITHRAKASAVAM
34 GANDEERASAVAM

35 KANAKASAVAM
36 KARPOORASAVAM
37 KHARJURASAVAM
38 KUMARYASAVAM
39 LODHRASAVAM
40 LOHASAVAM
41 MADHUKASAVAM
42 MRIGAMADASAVAM
43 NIMBAMRUTHASAVAM
44 PIPPALYASAVAM
45 PUNARNAVASAVAM
46 POOTHIKARANJASAVAM
47 POOTHIVALKALASAVAM
48 SARIBADYASAVAM
49 SUDARSANASAVAM
50 USHIRASAVAM
51 VIDARYADYASAVAM

Choornas / Powders

1 AJAJYADICHOORNAM
2 AMRUTHADICHOORNAM
3 ASHTACHOORNAM
4 ASWAGANDHADICHOORNAM
5 AVALGUJABEEJADICHOORNAM
6 AVIPATHICHOORNAM
7 BHASKARALAVANACHOORNAM
8 DADIMASHTAKACHOORNAM
9 DEEPYAKADICHOORNAM
10 ELADICHOORNAM
11 ELATWAGADICHOORNAM
12 GUGGULUPANCHAPALACHOORNAM
13 GUGGULWADICHOORNAM

14 HINGUVACHADICHOORNAM
15 INDUPPUKANAMCHOORNAM
16 KACHOORADICHOORNAM
17 KALAKACHOORNAM
18 KAPITHASHTAKACHOORNAM
19 KARPOORADICHOORNAM
20 MANJISHTADICHOORNAM
21 NARAYANACHOORNAM
22 NASIKACHOORNAM
23 NAVAYASACHOORNAM
24 NIMBAHARIDRADICHOORNAM
25 PANCHAKOLACHOORNAM
26 PATADICHOORNAM

27 PATHYADICHOORNAM
28 PEETHAKACHOORNAM
29 PUSHYANUGACHOORNAM
30 RAJANYADICHOORNAM
31 RASNADICHOORNAM
32 SARASWATHACHOORNAM
33 SHADDHARANACHOORNAM
34 SITHOPALADICHOORNAM
35 TALISAPATHRADICHOORNAM
36 TRIPHALADICHOORNAM
37 VAISHWANARACHOORNAM
38 VIDANGADICHOORNAM
39 YAVANYADICHOORNAM
40 YOGARAJACHOORNAM

KASHAYAS/ DECOCTIONS

1 AMRUTHADASAMULADIKASHAYAM
2 ARAGWADHADIKASHAYAM
3 ARDHAVILWAMKASHAYAM
4 ASHTAVARGAMKASHAYAM
5 BALAPUNARNAVADIKASHAYAM
6 BALAGULUCHYADIKASHAYAM
7 BRIHATHYADIKASHAYAM
8 CHANDANADIKASHAYAM
9 CHANDRASHURADIKASHAYAM
10 CHANDANAPARPADAKADIKASHAYAM
11 CHIRAVILWADIKASHAYAM
12 CHINOODBHAVADIKASHAYAM
13 DASAMOOLAMKASHAYAM
14 DASAMULAKADUTRAYAMKASHAYAM
15 DHANADANAYANADIKASHAYAM
16 DHANWANTHARAMKASHAYAM
17 DRAKSHADIKASHAYAM
18 DUSPARSAKADIKASHAYAM
19 GANDHARVAHASTHADIKASHAYAM
20 GOPANGANADIKASHAYAM
21 GOKSHURADIKASHAYAM

22 GUGGULUTHIKTAKAMKASHAYAM
23 GULUCHYADIKASHAYAM
24 INDUKANTHAMKASHAYAM
25 JEERAKADIKASHAYAM
26 JEEVANTHYADIKASHAYAM
27 KHADIRADIKASHAYAM
28 KATHAKAKHADIRADIKASHAYAM
29 KOKILAKSHAKAMKASHAYAM
30 MAHARASNADIKASHAYAM
31 MAHAMANJISHTADIKASHAYAM
32 MAHATHIKTAKAMKASHAYAM
33 MANJISHTADIKASHAYAM
34 MUSALIKHADIRADIKASHAYAM
35 NAYOPAYAMKASHAYAM
36 NIMBAMRUTHADIKASHAYAM
37 NIMBADIKASHAYAM
38 NISAKATHAKADIKASHAYAM
39 NYAGRODADIKASHAYAM
40 PANCHATIKTAKAMKASHAYAM
41 PATOLADIKASHAYAM
42 PATHYASHADANGAMKASHAYAM
43 PATOLAMOOLADIKASHAYAM
44 PATOLAKADUROHINYADIKASHAYAM
45 PRASARANYADIKASHAYAM
46 PUNARNAVADIKASHAYAM
47 RASNERANDADIKASHAYAM
48 RASNASAPTHAKAMKASHAYAM
49 SAHACHARADIKASHAYAM
50 SHADAGAMKASHAYAM
51 SAPTHASARAMKASHAYAM
52 SAPTHACHADADIKASHAYAM
53 SARIBADIKASHAYAM
54 SATHAVARYADIKASHAYAM
55 SUKUMARAMKASHAYAM
56 THIKTHAKAMKASHAYAM
57 THRAYANTHYADIKASHAYAM
58 VIDARYADIKASHAYAM
59 VARANADIKASHAYAM
60 VASAGULUCHYADIKASHAYAM
61 VEERATHARADIKASHAYAM
62 VIDANGADIKASHAYAM
Ghruthas / Medicated Ghees

1 AMRUTHAPRASAGHRITHAM
2 ARDRAKAGHRITHAM
3 ASOKAGHRITHAM
4 ASWAGANDHADIGHRITHAM
5 BRAHMIGHRITHAM
6 CHARNGERYADIGHRITHAM
7 DADIMADIGHRITHAM
8 DHANWANTHARAMGHRITHAM
9 DHATRIADIGHRITHAM
10 GRAHANYANTHAKAGHRITHAM
11 GUGGULUTIKTAKAMGHRITHAM
12 INDUKANTHAGHRITHAM
13 JATHYADIGHRITHAM
14 JEEVANTHYADIGHRITHAM
15 KALYANAKAGHRITHAM

16 KANTAKARIGHRITHAM
17 KARASKARAGHRITHAM
18 KUSHMANDAKAGHRITHAM
19 LASOONAGHRITHAM
20 MAHAKALYANAKAGHRITHAM
21 MAHASNEHAGHRITHAM
22 MAHATHIKTAKAGHRITHAM
23 MAMSASARPISGHRITHAM
24 MISRAKASNEHAGHRITHAM
25 NALADADIGHRITHAM
26 PADAVALADIGHRITHAM
27 PANCHAGAVYAGHRITHAM
28 PHALASERPIS
29 BHALLATHAKAGHRITHAM
30 PIPPALYADIGHRITHAM

31 RASNADIGHRITHAM
32 SALMALIGHRITHAM
33 SARVAMAYANTHAKAGHRITHAM
34 SARASWATHAGHRITHAM
35 SATHADHAWATHAGHRITHAM
36 SATHAVARYADIGHRITHAM
37 SHATPALAKAGHRITHAM
38 KSHERASHATPALAKAGHRITHAM
39 SOORANADIGHRITHAM
40 SUKUMARAGHRITHAM
41 THIKTHAKAMGHRITHAM
42 THRIPHALAGHRITHAM
43 VARANADIGHRITHAM
44 VASTHYAMAYANTHAKAGHRITHAM
45 VEERATHARADIGHRITHAM
46 VIDARYADIGHRITHAM

Ennakal & Kuzhambukal / Medicated Oils

1 ADITHYAPAKATAILAM
2 AMRUTHADIENNA
3 ANUTAILAM
4 ARANALADITAILAM
5 ARIMEDADITAILAM
6 ARUKALADITAILAM
7 ASANAVILWADITAILAM
8 ASANAMANJISHTADITAILAM
9 BALADHATHRIADITAILAM
10 BALASWAGANDHADITAILAM
11 BALASWAGANDALAKSHADITAILAM
12 BALAGULUCHYADITAILAM
13 BALAHATADITAILAM
14 BHRINGAMALAKATAILAM
15 CHANDANADITAILAM
16 CHINCHADITAILAM
17 DHANWANTHARAMTAILAM
18 DHURDHURADITAILAM
19 DHURDHURAPATHRADIKERATAILAM
20 ELADITAILAM
21 GANDHATAILAM

22 GANDHARVAHASTHADIERANDAM
23 GRIHADHOOMADITAILAM
24 HIMASAGARATAILAM
25 HINGUTHRIGUNATAILAM
26 JATHYADIKERAM
27 JEEVANTHYADIYAMAKAM
28 JEEVANTHYADITAILAM
29 JYOTHISHMATHYADITAILAM
30 KACHOORADITAILAM
31 KARANJADITAILAM
32 KARPOORADITAILAM
33 KARPASASTHYADITAILAM
34 KAYYONYADITAILAM
35 KETHAKYADITAILAM
36 KOTTAMCHUKKADITAILAM
37 KUBJAPRASARANITAILAM
38 KUNKUMADITAILAM
39 LANGALAKYADITAILAM
40 LAKSHADITAILAM
41 MADHUYASHTYADITAILAM
42 MAHANARAYANATAILAM 

43 MAHAKUKKUDAMAMSATAILAM
44 MALATHYADITAILAM
45 MANJISHTADITAILAM
46 MAHARAJAPRASARANITAILAM
47 MARICHADITAILAM
48 MASHADITAILAM
49 MAHAVAJRAKATAILAM
50 MURIVENNA
51 NAGARADITAILAM
52 NALPAMARADIKERAM
53 NALPAMARADITAILAM
54 NARAYANATAILAM
55 NEELABHRINGADIKERAM
56 NEELABHRINGADITAILAM
57 NIMBAMRUTHADIEARANDATAILAM
58 NISOSIRADITAILAM
59 NONGANADITAILAM
60 PANCHAVALKALADITAILAM
61 PAPHANADHYERANDATAILAM
62 PARINITHAKERISHEERADITAILAM

Gulikas/ Pills

1 AGNIKUMARARASAMGULIKA
2 AMAVATHARIRASAMGULIKA
3 AnandaBhiravam Gulika
4 ANTHRAKUTARAMGULIKA
5 ASHALYADI GULIKA
6 BALAPRIYAGULIKA
7 BRIHATHKASTHURIBHIRAVAMGULIKA
8 BRIHATHJWARANKUSAMGULIKA
9 BHUKTHANJARIGULIKA
10 CHANDANADIVARTHI
11 CHANDRODAYAMGULIKA
12 CHANDRAPRABHAGULIKA
13 CHUKKUMTHIPPALYADIGULIKA
14 DASANGAMGULIKA
15 DHANWANTHARAMGULIKA
16 Eladi Gulika
17 ICHABHEDIGULIKA

18 GOPICHANDANADIGULIKA
19 GOROCHANADIGULIKA
20 HINGUADIGULIKA
21 JWARANKUSAMGULIKA
22 KHADIRADIGULIKA
23 KAISORAGUGGULUGULIKA
24 KANKAYANAGULIKA
25 KARUTHAGULIKA
26 KASTHURYADIGULIKA
27 KOMPANCHADIGULIKA
28 KRIMIGHNAVATI
29 MANDOORAVATAKAMGULIKA
30 MANASAMITHRAVATAKAM
31 MARMA GULIKA
32 MARICHADI GULIKA
33 MUKKAMUKKADUKADI GULIKA
34 NAVAYASAM GULIKA

35 NEEROORYADI GULIKA
36 PONKARADIGULIKA
37 Ramabanam Gulika
38 Rathnadi Varthi
39 SETHUBANDHAM GULIKA
40 Shanmakshikavarthi
41 SHOOLAKUTARAM GULIKA
42 SURYAPRABHA GULIKA
43 SWASANANDAM GULIKA
44 VAYUGULIKA
45 VETTUMARAN GULIKA
46 VILWADI GULIKA
47 VIMALAVARTHI
48 VIRECHANA GULIKA
49 Vyoshadi Gulika
50 YAKRIDARIVADIKA
51 YOGARAJAGUGGULU GULIKA

Lehyas/ Electuries

1 ABHAYAMRUTHARASAYANAM
2 AGASTHYAHARITHAKILEHYAM
3 AGASTHYARASAYANAM
4 AjamamsaRasayanam
5 AMRASARARASAYANAM
6 ASHWAGANDHADILEHYAM
7 BAHUSHALAGULAM
8 BHARNGYADILEHYAM
9 BHRAMARASAYANAM
10 CHYVANAPRASAM
11 CHITRAKALEHAM
12 CHINCHADILEHYAM
13 CHITRAKAHARITHAKIRASAYANAM
14 Dasamoolarasayanam
15 DASAMOOLAHARITHAKILEHYAM
16 DENTHIHARITHAKILEHYAM

17 DRAKSHADILEHYAM
18 GANDHAKARAJARASAYANAM
19 GUDAPIPPALIRASAYANAM
20 GUDAHARITHAKILEHYAM
21 HARIDRAKHANDAM
22 HINGUTRIGUNALEHYAM
23 KALYANAGULAM
24 KANTAKARYAVALEHAM
25 Kurinjikuzhambu
26 KUSHMANDAKARASAYANAM
27 KUTAJAVALEHAM
28 MADHUSNUHIRASAYANAM
29 MANIBHADRAGULAM
30 MANIBHADRAGULAM
31 MRIDWEEKADILEHYAM
32 NARASIMHARASAYANAM

33 PANCHAJEERAKAGUDAM
34 PULINKUZHAMBU
35 PUNARNAVAMANDOORAM
36 SATAVARIGULAM
37 SAWBHAGYASHUNDI
38 SUKUMARALEHAM
39 SURANADILEHYAM
40 TALISAPATHRADIVATAKAM
41 TRIVRITADILEHAM
42 VASAHARITHAKILEHYAM
43 VASAVALEHEM
44 VASISHTARASAYANAM
45 VIDARYADILEHAM
46 VIDANGADILEHYAM
47 VILWADILEHYAM
48 VYAGHRADILEHAM


 

HOMEAYURVEDA  |  ABOUT USPRODUCTS | MARKETING  | EXPORTCONTACT US  | PROJECTS

designed & developed @ planet solutions, Punaloor 2005